In Memoriam Arie Huisman

13 november is overleden Arie Huisman. Samen met zijn vrouw Henny woonde hij in Delfgauw. Daar kregen ze hun kinderen. Daar was zijn werk. Hij is 86 jaar geworden.

Aan
dit overlijden is een langdurig ziekbed voorafgegaan. De ziekte van Kahler
sloopte zijn lichaam. Hij heeft de strijd jarenlang volgehouden, maar
uiteindelijk moest hij opgeven.

Arie
was blij dat hij heel die periode in zijn eigen huis kon blijven. In Delfgauw
was zijn leven. Hier wilde hij ook sterven.

Ook
in de kerk was hij actief en betrokken. De gereformeerde kerk van Pijnacker was
de eerste tijd nieuw en onbekend, maar samen hebben ze hun best gedaan om er
hun plek te vinden. Verschillende periodes heeft hij zich ingezet als diaken en
als voorzitter van de diaconie. Dit werk deed hij op zijn eigen rustige manier:
trouw en betrokken.

De laatste jaren waren moeilijk. Maar Arie hoorde je niet klagen. Hij aanvaardde zijn lot, vond geregeld moed bij het beluisteren van geestelijke muziek, en was dankbaar voor alle liefde en meeleven.

Dinsdag 19 november is in de Ontmoetingskerk een dienst gehouden die zonder aarzeling dankdienst mag worden genoemd. Daarna heeft de begrafenis op begraafplaats Jaffa in Delft plaats gevonden.

Ds. Richard Klijnsma