In memoriam Janny Speelpenning-Maliepaard

op dinsdag, 07 april 2020

Vrijdag 27 maart is op 90 jarige leeftijd overleden Jannetje Speelpenning-Maliepaard (Janny). Sinds 2014 weduwe van Gert Jan Reijer Speelpenning. Janny was een intelligente vrouw. Ze was nieuwsgierig en had een brede belangstelling. Ze hield van kunst en van muziek en had een fijne neus voor oude spullen. Het was een actieve vrouw. Qua karakter was het een standvastige vrouw. Ze wist wat ze wel en niet wilde. Daarin was niet veel ruimte voor nuancering. Daarmee maakte ze het niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf niet altijd makkelijk. Ze heeft in haar leven heel veel operaties moeten ondergaan en had dientengevolge te maken met ongemak en lichamelijke gebreken. Het overlijden van haar man heeft er zwaar ingehakt. Daardoor miste ze houvast. Er kwam eenzaamheid en angst voor in de plaats. Mooi dat ze Aad heeft leren kennen. De laatste fase van haar leven was vanwege angst en alzheimer best zwaar.     

Janny was een gelovige vrouw. ‘Gelovig tot op het bot’, zei iemand. In haar geloofsbeleving en geloofspraktijk was ze soms wat dwangmatig. Mooie liederen, daar hield ze van: ‘U zij de glorie’ en ‘Grote God wij loven U’. Maar ook Psalm 42 was voor haar belangrijk. Janny las de Bijbel van kaft tot kaft. Eén Bijbelboek sprak haar heel erg aan: Job. Psalm 42 en het Bijbelboek Job raakten mogelijk een snaar diep in haar ziel. Die van verdriet, verlies en lijden. Uiteindelijk en ten diepste wist ze zich geborgen bij God. Op de rouwcirculaire staat: ‘Door God weer in Zijn armen genomen’. We hebben haar in de kleine kring van de familie op donderdag 2 april begraven op begraafplaats Sint Janshof. Sterke God haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en ook Aad. 

Ds. Jelke de Jong

bettyIn memoriam Janny Speelpenning-Maliepaard