In Memoriam Jeannet Rip-Hoogerdijk

op maandag, 06 juli 2020

 

Op 25 juni 2020 is overleden mevrouw Adriana Rip-Hoogerdijk. Jeannet is 85 jaar geworden. Zij is geboren in Oude Leede en groeide op in een groot gezin. Hoewel zij graag had door willen leren waren de omstandigheden er niet naar. Mede door een kwetsbare gezondheid van jongs af aan. De jaren werden er waardevoller door. Het heeft haar veel kracht, doorzettingsvermogen en dankbaarheid gebracht.
Samen met Jaap heeft zij Boudewijn, Bertine, Jacco en Gilbert gekregen. En vanuit dit gezin werd de kring later uitgebreid en werd de familie verrijkt met kleinkinderen en ook achterkleinkinderen. Ook het verlies diende zich aan, waaronder het overlijden van haar schoonzoon Ebbo.
Naast de zorg voor het gezin en haar hobby van het maken van kleding, leerde zij op latere leeftijd schilderen. Vele landschappen heeft zij zo vastgelegd. Een daarvan, een schilderij met de de afbeelding van een deels geopend hek, stond voor op de rouwkaart. Een weg die zij na het overlijden van haar man Jaap op 7 april j.l. is ingeslagen, al had niemand haar overlijden kunnen voorzien en zijn er tussentijds nog mooie gesprekken gevoerd.
Op donderdag 2 juli keken we in in de Ontmoetingskerk in dankbaarheid terug op haar leven. De woorden klonken vanuit het gezin van toen, uitgesproken door haar zus Els. En vanuit het gezin van nu, weergegeven door haar jongste zoon Gilbert. De woorden die bij haar pasten uit Psalm 23 werden toegelicht door een bevriende predikant, Ed Buitendijk. De liturgische omlijsting werd vanuit de Ontmoetingskerk verzorgd, in aanwezigheid van de grote kring van familieleden.
We vertrouwden haar vervolgens toe aan de Eeuwige op de begraafplaats Sint Janshof, in de nabijheid van de plaats waar het gezin vroeger ook heeft gewoond. En in de nabijheid van het graf van haar man en haar schoonzoon.
We wensen de (schoon) kinderen, de klein- en achterkleinkinderen veel sterkte en bemoediging toe nu zij in korte tijd hun dierbare moeder én vader aan God hebben teruggegeven. Vanuit het geloofsvertrouwen dat klonk aan het einde van de dankdienst: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten’.

Ds. Carla Schoonenberg

bettyIn Memoriam Jeannet Rip-Hoogerdijk