In memoriam Maarten Buitenhek

op vrijdag, 08 februari 2019

Begin september vorig jaar werd Maarten Buitenhek opgenomen in het hospice te Bergschenhoek. Hij was te ziek om thuis te kunnen blijven. Lichamelijk zwak en altijd erg benauwd. Voorjaar 2018 bleek hij ernstig ziek, meerdere uitzaaiingen. Het afscheid van het vertrouwde huis aan de Oudlaan, viel hem zwaar, maar in het hospice werd hij fantastisch verzorgd. De lange periode in het hospice werden door hem en zijn gezin gebruikt om te reflecteren en verder en dieper naar elkaar toe te groeien. Ondanks zijn lichamelijke pijn en strijd bleek deze lange periode een vruchtbare. Een periode waarmee zijn vrouw Lieneke, zijn dochter en drie zoons en hun kinderen mee verder kunnen in het leven.

Maarten was duidelijk: geef God alle eer! Toen ik hem en Lieneke begin september in het hospice bezocht, bood ik hen aan een Psalm voor te lezen. Hier hoefde niet lang over nagedacht te worden: ‘Psalm 150, lofpsalm bij uitstek. Looft God, looft Hem overal!’ Ja, ook in het hospice! Hij hoefde geen eer. Daarom klonk de apostolische geloofsbelijdenis op de plek waar tijdens de dankdienst voor zijn leven normaliter mensen de overledene door middel van een uitgesproken gedachtenis in herinnering brengen en houden.

Als gelovige, als kerkganger, als ouderling en als diaken heeft hij altijd zowel gestreden tegen onrecht als voor de eenheid onder christenen. Zijn vrouw ervoer het daarom als een godsgeschenk dat zijn overlijden afgekondigd werd tijdens de oecumenische dienst in het kader van de week van gebed voor eenheid onder christenen, zondag 27 januari jongstleden. Veelzeggend was ook dat Anjo van Hemert tijdens de dankdienst voor zijn leven indrukwekkend het Ave Maria zong.

Tien dagen voordat ik intrad in Zwolle, nam ik afscheid van hem. Ik vroeg hem hoe hij dit alles beleefde. Daarop schetste hij een veelzeggend beeld, waarin zijn vroegere werk als maritiem onderzoeker scherp naar voren kwam:

‘…zoals ik vroeger in zwaar weer op de brug van het schip stond, het schip overgevend aan de elementen, zo voel ik me nu. Ik kan er niets aan doen, dan rest mij overgave.’

Maarten Buitenhek sliep vrijdag 25 januari op de leeftijd van 84 jaar in.

Ds. Cor Baljeu

bettyIn memoriam Maarten Buitenhek