In memoriam Mary Klijnsma

op dinsdag, 09 februari 2021

Op 28 januari 2021 is overleden mevr. Mary Klijnsma-Slot op 77-jarige leeftijd. Mary werd geboren als oudste in een gezin van zes kinderen. Als tuindersdochter groeide zij op in Broek op Langedijk. Ze volgde de Kweekschool in Amsterdam, studeerde later verder en heeft verschillende banen in het onderwijs gehad zoals intern begeleider en directielid op de Ds. Buskesschool in Rotterdam.
Op twintigjarige leeftijd leerde zij Richard kennen. In 1967 trouwden ze en hun huwelijk heeft 53,5 jaar mogen duren. Samen met hun dochters Esther en Mirjam woonde de familie Klijnsma op verschillende plaatsen in Nederland. In 1992 zijn zij in Pijnacker terecht gekomen vanwege Richards predikantschap. Mary heeft in de Ontmoetingskerk als diaken deel uitgemaakt van de kerkenraad van 2006 tot 2014. Daarna verrichtte zij van 2016 tot 2020 vervangende werkzaamheden bij het scribaat.
Mary’s hart lag bij de Voedselbank en samen met andere vrijwilligers heeft zij veel geïnvesteerd in de organisatie en coördinatie in Pijnacker. Hiervoor ontving zij een koninklijke onderscheiding.
Op woensdag 3 februari 2021 stonden we tijdens de Dankdienst in de Ontmoetingskerk stil bij haar leven. Daarin kwamen haar naastenliefde, haar warme betrokkenheid en de manier waarop zij haar geloof in daden heeft vormgegeven op verschillende manieren terug. In de muziek die zij deels zelf had uitgekozen. Maar ook in de liefdevolle woorden van Richard die hun innige verhouding memoreerde, in de dierbare herinneringen die Esther en Mirjam uitspraken, in de foto’s van haar levensloop en in het lied gezongen door de kleinkinderen Ruben en Rachel. Dat raakte aan de intense manier waarop de familie in het laatste jaar in lief en leed met elkaar verbonden is geweest.
Dat Richard, Esther en Mirjam en hun naasten mogen ervaren dat Christus nabij is, in leven en sterven. Dat het zo mag zijn voor allen die haar missen.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

Liturgie – Dankdienst Mary Klijnsma-Slot op 3 februari 2021

bettyIn memoriam Mary Klijnsma