In memoriam Pieter Vermeyden

Op vrijdag 27 augustus is overleden Pieter Vermeyden. Hij is 91 jaar geworden.
Piet werd geboren in Rotterdam en na de spannende tijd daar in de oorlog ging hij in Delft studeren, civiele techniek. Na zijn huwelijk met zijn vrouw Suzanna kregen zij samen vier kinderen: Aad, Sanna, Egbert en Dirk.
In Pijnacker maakten zij hun vader mee als een hardwerkend, gedisciplineerd en een belangstellend mens. Een voorbeeld bovendien als het ging om de vele taken die hij, naast zijn werk, vrijwillig heeft uitgeoefend. Het relatief plotselinge en vroege verlies van zijn vrouw en moeder van de kinderen heeft het gezin bepaald bij de waarden in het leven: om elkaar nabij te blijven en niet los te laten. Bijzonder waren daarom de laatste jaren van het leven van Piet.

Want juist toen hij, door o.a. de ziekte van Parkinson, alle controle uit handen moest geven, stond de familie samen met naaste vrienden hem bij. Zo kon hij tot op het laatst in zijn huis aan de Dokter W. van der Horstlaan blijven wonen.Op 2 september namen we in een dienst van Gedenken en Danken afscheid van hem in de Ontmoetingskerk, van onze gemeente waar hij zo lang en zo actief bij betrokken is geweest. Naast de liefdevolle woorden van zijn kinderen en kleinkinderen over zijn leven, stonden we stil bij Psalm 121 en het geloofsvertrouwen dat hem zo kenmerkte. De begrafenis vond plaats in zijn geliefde stad Rotterdam, op begraafplaats Crooswijk.

We wensen de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen en zijn achterkleinkind veel sterkte toe bij het verlies van een dierbare vader, schoonvader, opa en overgrootvader.