In Memoriam Tiny Wouters

Op zondag 4 juli 2021 is overleden Jantine Wouters-Rooiman. Tiny is 82 jaar geworden.
Ze werd geboren in het Twentse Rijssen, als derde in het gezin van vier kinderen. Vanuit haar jeugd speelde het geloofsvertrouwen een belangrijke rol in haar leven. In alle wisselende omstandigheden wist zij door het zingen of neuriën van bekende melodieën, steeds weer dichtbij dit vertrouwen te blijven. Nadat zij Nico had ontmoet, vestigden zij zich bijna vijftig jaar geleden in Pijnacker. Samen kregen Tiny en Nico drie kinderen: Jacorien, Sietse en Anje. Daarna kwamen de vijf kleinkinderen.
Tiny heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en is daarvoor ook onderscheiden. Ze ging graag om met de kinderen van de peuterspeelzaal. In de kerk, waar zij aan de wieg stond van het ziekenbriefje, vervulde ze als diaken twee ambtstermijnen en deed zij wat haar kwaliteit en talent was: omzien naar elkaar en naar degenen die hulp konden gebruiken. Ze hield van gedichten en maakte ze ook zelf. Daarin komt haar scherpe en tegelijkertijd humorvolle blik naar voren. Zo klonken er enkele gedichten tijdens de dankdienst voor haar leven op vrijdag 9 juli in de Ontmoetingskerk. Naast de bijbelse woorden uit Matteüs 14 over het grote en kleine geloofsvertrouwen, lieten de klanken van het orgel de melodieën uit haar jeugd horen.
We bidden voor haar man Nico, voor de kinderen, schoonfamilie en kleinkinderen. Voor allen bovendien die deel uit hebben gemaakt van het grote sociale netwerk van de familie Wouters. Dat zij mag rusten in Gods vrede.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

***