Liturgie 13 juni: gezamenlijke dienst vanuit De Acker

op vrijdag, 11 juni 2021

Zondag 13 juni is er om 10:00 uur een gezamenlijke eredienst van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw. De kerkdienst vindt plaats in De Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker. Er is dus geen dienst in Kerk Delfgauw, de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk.

Voorgangers zijn ds. Schoonenberg, ds. Treuren, ds. de Jong en ds. Stigter. Met het houden van deze gezamenlijke dienst spannen we ons in om de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft (Efeziërs 4 vers 3).

Een beperkt aantal kerkgangers kan de kerkdienst bezoeken. Voor het aanmeldformulier voor deze kerkdienst, klik hier.

Vanuit de Kerk Delfgauw zal de Delfg’houseband  ook een bijdrage leveren aan de kerkdienst.

Tienerkerk, kinderkerk en peuterkerk zal plaats vinden in Kerk Delfgauw, of buiten als dit wordt gemeld door de leiding.

In deze dienst lezen we het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron. De voorgangers zullen het Bijbelgedeelte op een vernieuwende manier uitleggen.

Via Live stream Youtube kunt u de dienst volgen in beeld en geluid en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Klik hier voor de  Liturgie  of de  Orde van dienst voor zondag 13 juni 2021.

De volgende collecten worden gehouden:

   1e Collecte:  OK Diaconie        > bestemd voor de Samenwerkende hulporganisaties Giro 555.

   2e Collecte:  OK Kerk                 > voor het werk van onze kerk.

 

Een fijne en gezegende dienst toegewenst!

Kees de JongLiturgie 13 juni: gezamenlijke dienst vanuit De Acker