Laatste bericht van Ds. Cor Baljeu

op zaterdag, 29 september 2018

Rondom de diensten

Op zondag 7 oktober zal de oud-Pijnackernaar Hans Hamburger bij ons voorgaan. Hij was al vaker bij ons te gast. Wij kennen hem als iemand die uit het hoofd preekt en daarbij de volle ruimte van het liturgisch centrum benut.

Op zondag 14 oktoberis Ds. J. C. Donner onze voorganger, de bekende en gewaardeerde gevangenispredikant uit Rijswijk.

Fijn dat Elly en Wim van der Kooij er al weer voor gezorgd hebben dat wij als gemeente ’s zondags geen gebruik hoeven te maken van de noodpreek.

10.000 redenen tot dankbaarheid…

…een fragment uit het lied ’10.000 redenen’ dat het eenmalig jong-volwassenenkoor – met ‘oude’ bekenden! – ons zaterdag 22 september toezong. Het verwoordt ons gevoel na het onvergetelijke en overweldigende afscheidsweekend. Wilma Hagenaar heeft een mooi verslag geschreven in Telstar, woensdag 26 september jongstleden. Zij heeft verwoord, waar wij geen woorden voor hadden. Vanuit het diepst van ons hart zeggen wij u dank! Zo’n afscheid werkt bemoedigend voor het maken van een volgende stap. Mede namens Sonja zeg ik u heel hartelijk dank voor de kaarten met goede woorden, voor de vriendelijke mails, voor andere berichten, voor de woorden hangend in de wensboom. Op zondag voor het ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, voor de erehaag die de kinderen vasthielden: aan de eerste boog ‘Pijnacker’, dan twee bogen met slingers, de laatste boog de plaatsnaam Zwolle. Het heeft alles ons diep geraakt.

Woonadres

Ondertussen zijn wij bezig met het opknappen van ons nieuwe huis en de voorbereiding op de verhuizing, deze zal woensdag 7 november plaatsvinden. Wij gaan wonen aan de…

Wicherserf 11
7722 AT   DALFSEN
0529 467477

Een dankbare groet,

Sonja en Cor Baljeu

tonvanderstoepLaatste bericht van Ds. Cor Baljeu