Liturgie 1 april 2021

op donderdag, 01 april 2021

Voorganger in het avondgebed is Ds. Carla Schoonenberg, aanvang 19:15 uur.  Witte Donderdag.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgel- of pianospel

Bij het begin

Naar Psalm 81 gezongen, gebeden en gelezen

Zingen  Psalm 81: 1, 2 en 3  ‘Jubel God ter eer, ‘

Lezen

Zingen  Psalm 81: 14  ‘Keer terug tot mij Israël’

Gebed naar Psalm 81

Lezing naar Exodus 12

Zingen  Lied 816  ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’

Samenvattend naar Johannes 13: 1-15

Korte meditatie

Stilte

Zingen  Lied 568a   ‘Ubi caritas’

Gebeden

Toelichting bij de inzameling van de gaven

   1e Collecte: OK Diaconie                     > 40-dagen ­project: Voedselbank Delft, Pijnacker en Nootdorp.

   2e Collecte: Avondsmaalcollecte    > Plusproject van de ZWO:Billy Brown, student aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië.

Danken wij de goede God Tafelgebed 403c: ‘Van alle dagen deze avond’ – 403c

Onze Vader

 Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied 252  ‘De avondwind draagt deze dag’

Afsluitende woorden

 Orgel- of pianospel

 

 

Kees de JongLiturgie 1 april 2021