Liturgie 2 april 2021

op vrijdag, 02 april 2021

Goede Vrijdag

Voorganger in het avondgebed is Ds. Carla Schoonenberg, aanvang 19:30 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgelspel

Openingswoorden

Openingslied  Psalm 130: 1, 3  ‘Uit diepten van ellende’

Openingsgebed

Uitleg over de kruisweg

Muziek

 De pelgrimage

Op weg

  • Kruisweg beeld 1 en 2

Zingen  Psalm 22: 1  ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’

Bij Psalm 22

  • Kruisweg beeld 3 en 4

Zingen Taizelied  ‘Blijf bij Mij en waak hier met Mij’

  • Kruisweg beeld 5, 6 en 7

In de steek gelaten

  • Kruisweg 8

1e Schriftlezing Johannes 19: 17-30  (NBV)

2e Schriftlezing Johannes 19: 38-42  (NBV)

Gebed

Zingen  Lied 586  ‘Zie de mens die in zijn lijden’

Afsluitende woorden

Orgelspel

 

In deze dienst wordt niet gecollecteerd, maar u kunt een gift overmaken voor onderstaand doel.

Collecte: OK Diaconie             > 40-dagen ­project: Voedselbank Delft, Pijnacker en Nootdorp.

 

 

 

Kees de JongLiturgie 2 april 2021