Liturgie 3 april 2021

op zaterdag, 03 april 2021

Stille Zaterdag

Voorganger in het avondgebed is Ds. Carla Schoonenberg, aanvang 21:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Als een baken in de nacht

Openingslied 139d  ‘Heel het duister is vol van luister’

Openingswoorden naar Psalm 56

Bij het graf

Zingen  Lied 561: 1 en 4  ‘O liefde die verborgen zijt’

Schepping

Schriftlezing Genesis 1: 1 – 5  (NBV)

Bevrijding

Schriftlezing Exodus 12: 40 – 42, 51  (NBV)

Zingen  Psalm 116: 6 en 8  ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’

Tweespraak

Opstanding

Binnendragen Paaskaars en voorzang Lied 593  ‘Licht van Christus’

Zingen  Lied 642: 1, 2 en 8  ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

Dit geloven wij!

Zingen  Lied 833  ‘Neem mij aan zoals ik ben’

Dankgebed

Slotlied  Lied 637: 1 en 4  ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’

Zegen  (zingend Amen)

Orgelspel

 

In deze dienst wordt niet gecollecteerd, maar u kunt een gift overmaken voor onderstaand doel.

Collecte: OK Diaconie             > 40-dagen ­project: Voedselbank Delft, Pijnacker en Nootdorp.

 

 

 

Kees de JongLiturgie 3 april 2021