Liturgie 1 januari 2023

op vrijdag, 30 december 2022

Voorganger in deze Nieuwjaars dienst  is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  Psalm 8: 1, 3 en 4.  ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’

Bemoediging en groet

Kyriegebed, gezongen  ‘Kyrie’  (Taizé, 12)

Zingen Lied 655: 1, 2 en 3  ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezingen  Numeri 6: 22 – 27  &  Handelingen 4: 8 – 12  &  Lucas 2: 21   (NBV21)

Zingen Lied 513  ‘God heeft het eerste woord’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 511: 1, 4, 5 en  7  ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’

Berichten van overlijden uit de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > is de ZWO-collecte bestemd voor ‘Susan Shrestha’, toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.
Beide collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  416:  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Uitzending en zegen  (gezongen: Amen)

Orgelspel

Nieuwjaarswensen

Kees de JongLiturgie 1 januari 2023