Liturgie 1 oktober 2023

op vrijdag, 29 september 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.
M.m.v. Interkerkelijk Koor Anaviem uit Zoetermeer, o.l.v. Dorine Maalcke en Jeroen van Smeeden

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Silte

Intochtslied 25a:  ‘Mijn ogen zijn gevestigd’

Groet en Bemoediging

Kyrie gezongen door Anaviem, ‘Lord have mercy’

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met de kinderen

Zingen  Lied 783:  ‘Voor mij is geluk’

Schriftlezing  Ezechiël 18: 1 – 4 en  25 – 32    NBV21

Anaviem zingt   ‘Awesome God’

Schriftlezing  Matteüs 21: 23 – 32   NBV21

Acclamatie 339a:  ‘U komt de lof toe’

Zingen  Lied 843:  ‘Wat te kiezen’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 840:  ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’

Anaviem zingt het Taizélied:  ‘Bendigo al senor’   2x in het Spaans

Gebeden tijdens het gebed zingen we het Taizélied  ‘Gezegend is de Heer’ 

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor ADW (Algemeen Diaconaal Werk)toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de landelijke kerk (PKN)

> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Anaviem zingt:  ‘Joy of the Lord’

Uitzending en Zegen,  gevolgd door Lied 425:  ‘Vervuld van uw zegen’

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 1 oktober 2023