Liturgie 10 april 2022

op vrijdag, 08 april 2022

Voorganger in deze doop- en zegendienst op Palmpasen is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Aanvangspsalm  118: 1 en 9   ‘Laat ieder’s Heren goedheid prijzen’

Groet en bemoediging 

Kyriegebed, afgesloten met  Kyrie Eleison, Taizé 12

De bloemschikking in woord en beeld

Gebed bij de opening van de Schrift

Ontsteken van de kaars van de Kinderkerk  &  Doven van het 6e kaarsje

Projectlied: refrein en 6e couplet  ‘Een slinger van verhalen’

Schriftlezing  Johannes 12: 12 – 19   NBV21

Acclamatie
v: Woorden van leven, een weg om te gaan
g: Jezus Messias

Zingen  552  ‘Dit is een dag van zingen’

Verkondiging

Orgelspel

Keyboard en zang: Opwekking 32  ‘Dit is de dag’

Inleiding op de Doop- en zegendienst

Binnenbrengen van de kinderen  onder muziek  ‘You’ll be in my heart’

Dienst van de Doop en zegening

Toezingen  Lied 348: 1, 7 en 9  ‘Heer van uw kerk’

Welkom

Keyboard en zang: ‘Doop’ van Sela

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor het 40 dagen project: Hof Delfgauw,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Binnenkomst kinderen met Palmpaasstokken

Slotlied  1005: 1, 4 en 5  ‘Zoekend naar licht hier in het duister’

Zending en Zegen , afgesloten met  ‘Amen

Orgelspel

 

PS:

Diensten Stille week
Maandag 11 april 19.15 uur Vesper in Het Kruispunt, Julianalaan 40a
Dinsdag 12 april 19.15 uur Vesper in De Ontmoetingskerk
Woensdag 13 april 19.15 uur Vesper in Parochie H. Joannes de Dooper, Oostlaan 38

Hier met de juiste tijden, let op, afwijkend van Centraal Contact:

Donderdag 14 april 19.00 uur Witte Donderdag in de Ontmoetingskerk
Vrijdag 15 april 19.30 uur Goede Vrijdag in de Ontmoetingskerk
Zaterdag 16 april 21.30 uur Stille Zaterdag in de Ontmoetingskerk

 

Kees de JongLiturgie 10 april 2022