Ontmoetingskerk

Liturgie 10 januari 2021

op zaterdag, 09 januari 2021

Voorganger in deze dienst is ds. Christiaan Donner, aanvang 10.00 uur
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Ivm de nieuwe maatregelen wordt er tijdens deze dienst niet gezongen. 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied Liedboek 848: “Al war en mens te kennen heeft”

Groet en bemoediging

Kyriegebed

Glorialied LB 100: “Juich Gode toe, bazuin en zing.”

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Schriftlezing: Jesaja 55, 1 t/m 11  (NBV)

LIED: “Die mij droeg op adelaarsvleugels”

Schriftlezing: Marcus 1, 1 t/m 13 (NBV)

LIED: video met tekst en zang

Verkondiging

Orgelspel

Lied LB 527 “Uit uw hemel zonder grenzen”

Gebeden

Aankondiging inzameling van de gaven

Collecte OK Diaconie

Collecte OK Kerk

Slotlied LB 919 “Gij die alle sterren houdt”

Zegen

Orgelspel

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie 10 januari 2021