Liturgie 10 juli 2022

op vrijdag, 08 juli 2022

Voorganger in deze dienst  is  ds. Hans Tissink uit Zwolle,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Thema:     Hoe werkt Gods Geest in ons?

 

Stilte

Intochtslied  283: wisselzang  1a, 2v, 3a, 4m, 5a  ‘In de veelheid van geluiden’

Groet en bemoediging

Kyriegebed  na de woorden “zo bidden wij tot U”  zingen wij  ‘Kyrie Eleison’

Glorialied  146c   ‘Alles wat adem heeft love de Here

Gebed

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

1e Schriftlezing  Joël 2: 21 – 3: 2    (Bijbel in Gewone Taal)

Zingen  Lied 841: 1 en 2   ‘Wat zijn de goede vruchten’

2e Schriftlezing   Galaten 5: 13 – 25   (NBV21)

Zingen  Lied 841: 3 en 4  ‘Wat zijn de goede vruchten

Preek

Orgelmuziek

Zingen  Lied 695: wisselzang 1a, 2v, 3a, 4m, 5a  ‘Heer, raak mij aan met uw adem

Gebeden   afgewisseld met Lied 333  ‘Kom, geest van God, maak onze harten open

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          >voor de International Justice (IJM) Mission, Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  416:  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zending en zegen, afgesloten met het gezongen  ‘Amen

 

Kees de JongLiturgie 10 juli 2022