Liturgie 10 september 2023

Voorganger in deze startdienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied  710d:  ‘Doorgrond mij, ken mijn hart’ &  Psalm 139: 1, 2 en 14  ‘Heer, die mij ziet’

Groet en Bemoediging

Kyrie  300c :  ‘Ontferm u over de aarde’

Glorialied  212: 1, 2 en 3  ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met de kinderen

Zingen  Lied 8b:  ‘Zie de zon, zie de maan’

Schriftlezing  Psalm 119: 33 – 40   NBV21

Zanggroep  Chant 119:  33 – 40

Lezing  Gedicht

Zingen  Lied 338b:  ‘Halleluja’

Schriftlezing  Matteüs 18: 1, 15 – 20  NBV21

Acclamatie  339c:  ‘U komt de lof toe’

Verkondiging

Muziek op de vleugel

Zingen  Lied 209:  ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’

Gebeden & acclamatie  367b:  ‘Heer, onze Heer’ (3x)

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor  Stichting de Vrolijkheid, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  418:  ‘God, schenk ons de kracht’

Uitzending en zegen  & 431b   ‘Amen’

Orgelspel