Liturgie 11 december

op vrijdag, 09 december 2022

Voorganger in deze 3e Advent dienst  is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Orgelspel

Stilte

Intochtslied *  Psalm 85: 1 en 2  ‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer

* Het intochtslied wordt voorafgegaan en afgesloten door het samen zingen van de introïtusantifoon 432 c:  ‘Verblijd u, nu en altijd

Bemoediging en drempelgebed

Bloemschikking bij de derde zondag van Advent

Kyriegebed, gezongen Kyrie (Taizé, 12)

Zingen Lied 443:  ‘De engel Gabriël komt aangesneld’

Gebed bij de opening van de Schrift

Projectlied  ‘Levenslicht’  op de melodie van Lied 469

Adventskaars en Adventsgedicht

Thema:  ‘Deze kant op’

Schriftlezingen: Jozua 6: 22 – 25  en  Matteüs 12: 46 – 50   NBV21

Acclamatie

Zingen Lied 450  ‘Verblijd u in de Heer te allen tijd’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 466: 1, 5 en 7  ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor de ‘OIKO CREDIT‘, toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Zingen  Lied 452:  ‘Als tussen licht en donker’

Zending en zegen,  met gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 11 december