Liturgie 11 juli 2021

op zaterdag, 10 juli 2021

Voorganger in deze overstapdienst is  Ds. Carla Schoonenberg – Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

Orgelspel   

Stilte

Aanvangslied  Lied 275: 1, 2 en 3   ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

Groet en Bemoediging

Vervolg aanvangslied  Lied 275: 4 en 5

Kyriegebed  Taizebundel nr 12   ‘Kyrie Eleison

Gloria  Lied 303: 1  ‘Zonne en maan’

Gebed  bij de opening van het Schrift 

Moment voor jong en oud

Overstap van de kinderkerk naar de jongerenkerk

Zingen:  Lied: Losgelaten om te leven

1.
Losgelaten om te leven,
in de Liefde mag je gaan,
om je eigen weg te vinden
in een onverkend bestaan.

2.
Mens-zijn als een bonte regen
waar de zon zijn stralen kust
over jou een boog van zegen
ga je weg vol levenslust.

Schriftlezing  Johannes 5: 1 – 18   NBV

Zingen  Lied 608: 1 en 3   ‘De steppe zal bloeien’

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden   Gebed – stilgebed – Onze Vader

Zingen  Lied 1000: 1, 3 en 5  ‘Wij zagen hoe het spoor van God’

Aankondiging inzameling van de gaven, toelichting:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is bestemd voor International Justice Mission, tegen slavernij; website.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van plaatselijke kerk.

Slotlied  Lied 15 uit: Het liefste lied van overzee, deel 2 van Sytze de Vries:

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zending en zegen   afgesloten met  ‘Amen’ 

Orgelspel  

 

 

Kees de JongLiturgie 11 juli 2021