Liturgie 12 september 2021

op vrijdag, 10 september 2021

Voorganger in deze Startzondag dienst is  Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-o-o-o-

 

Orgelspel

Aanvangslied 212: 1 en 3  ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’

Bij het begin

Vervolg Aanvangslied  212: 4

Uitnodiging

Gebed

Schriftlezingen  Psalm 134   &  Romeinen 12: 3 – 8 (NBV)

Zingen  Lied 844 (2x)  ‘May we see Christ’s loving face’

Overweging

Zingen Lied 837: 1 en 3  ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

Onderweg zijn

Orgelspel

Bevestiging ambtsdrager nieuwe stijl

Zingen  Lied 886 Abba,  ‘Vader, U alleen’

Plaatsen herdenkingssteen

Gebeden, tweemaal afgewisseld met Lied 833  ‘Neem mij aan zoals ik ben’

Collecten, toelichting:

–  1e Collecte: OK Diaconie       > is de derde themacollecte voor de Stichting de Haven ; toelichting.

–  2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Vervolg

Slotlied  970: 1, 3 en 5  ‘Vlammen zijn er vele’

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 12 september 2021