Liturgie Witte Donderdag

op woensdag, 13 april 2022

Voorganger in de dienst op Witte Donderdag 14 april is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 19:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Stilte

Zingen Openingspsalm 67: 1, en 3  ‘God zij ons gunstig en genadig’
 
Bij het begin

Gebed

Lezing naar Exodus 12

Zingen Lied 319: 1, 5, 6 en 7  ‘Alles wat er staat geschreven’

Schriftlezing Johannes 13: 1 – 15    NBV21

Zingen Lied 394  ‘Hoog staat de paaskaars opgericht’

Meditatie
 
Zingen Lied 568a  ‘Ubi caritas’    ‘3x
 
Gebeden
 
Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   Collecte: OK ZWO/Diaconie          > is bestemd voor Sushan Shestha, student aan het MBS in Maleisië.

Zingen Lied 385  ‘De tafel van samen’
 
Tafelgebed 5   ‘Gezegend is uw Naam’

Delen van brood en wijn/druivensap

Gebed na de maaltijd
 
Zingen slotlied 388  ‘Voor ieder van ons’
 
Afsluiting en zegen  met gezongen: ‘Amen’  

Stilte

 

PS:

Hier de juiste tijden, let op, afwijkend van Centraal Contact:

Vrijdag 15 april 19.30 uur   Goede Vrijdag in de Ontmoetingskerk
Zaterdag 16 april 21.30 uur   Stille Zaterdag in de Ontmoetingskerk

 

Kees de JongLiturgie Witte Donderdag