Liturgie 14 augustus 2022

op vrijdag, 12 augustus 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  287: 1 en 5 ‘Rond het licht dat leven doet’

Bemoediging en groet

Gezongen kyriegebed  Lied 299j: 1 en 2  ‘Om de mensen en de dieren’

Glorialied  299j: 3 en 4  ‘Eer zij de God van de hemel’

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing  Jeremia 23: 23 – 29    NBV21

Zingen  Lied 1001  ‘De wijze woorden en het groot vertoon’

Schriftlezing  Lucas 12: 49 – 56    NBV21

Acclamatie   Lied 339a  ‘U komt de lof toe’

Moment van bezinning

Zingen  Lied 992  ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 793: 1 en 3  ‘Bron van liefde, licht en leven’

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor The Mall Delft van Youth for Christ.  Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  791: 1, 2, 3 en 6  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Zending en zegen  (afgesloten met een gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 14 augustus 2022