Liturgie Goede Vrijdag

op donderdag, 14 april 2022

Voorganger in de dienst op Goede Vrijdag 15 april is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 19:30 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Openingswoorden

Zingen Lied 31a  ‘Mijn toevlucht is de Here God’

De kruisweg van Ruud Bartlema: beeld, woord, actueel, gebedsintentie

Beeld 1   Macht – voor ogen

Beeld 2   Waarheid – voor ogen

Beeld 3   Medeschuld – voor ogen

Beeld 4   Willekeur – voor ogen

Beeld 5   Leed – voor ogen

Beeld 6   Dood – voor ogen

Epiloog   Hoop – voor ogen

Zingen Lied 577  ‘O wereld, zie uw leven’

Avondgebed

Zingen Lied 590  ‘Nu valt de nacht’

Zegen

We verlaten de kerk in stilte.

Collecte

Er wordt in deze dienst niet gecollecteerd. U kunt  een gift overmaken voor het 40 dagenproject Hof Delfgauw. Toelichting

PS:

Hier de juiste tijd, let op, afwijkend van Centraal Contact:

Zaterdag 16 april 21.30 uur   Stille Zaterdag in de Ontmoetingskerk

 

Kees de JongLiturgie Goede Vrijdag