Liturgie Stille Zaterdag

op zaterdag, 16 april 2022

Voorganger in de dienst op Stille Zaterdag  & Paasnacht 16 april is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 21:30 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Opening

In het begin

Zingen  Lied 602  ‘Met niets van niets’

Naar Genesis 1:  1 – 5

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht.

Zingen  Lied 593  ‘Licht van Christus’

Zingen  Lied 595  ‘Juich, hemelen, één koor van engelen’

Gebed

Door het water

Schriftlezing  Genesis 32: 22 – 31  NBV

Zingen  Lied 694  ‘Dat wij volstromen’

Gelovig belijden

Doopvernieuwing    

Zingen  Glorialied 306  ‘Ere wie ere toekomt’

Gebed

Zingen  Lied 393  ‘Als ik in deze stille tijd’

Gebed

Tafelgebed  403c   Van alle dagen deze morgen/avond

Dankgebed

Slotlied  618: 1, 3, 4 en 6  ‘Christus lag in de dood terneer’

Zending en Zegen

Orgelspel  van J.S. Bach, Christ lag in Todesbanden

***

Collecte
Er wordt in deze dienst niet gecollecteerd. U kunt  een gift overmaken voor het 40 dagenproject Hof Delfgauw. Toelichting

 

 

Kees de JongLiturgie Stille Zaterdag