Liturgie 16 oktober 2022

op vrijdag, 14 oktober 2022

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  601: 1 en 2    ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied  601: 3   ‘Alles zal zwichten en verwaaien’

Kyriegebed, afgesloten door het zingen van ‘Kyrie Eleison’  301 c

Glorialied  657: 1 en 4  ‘Zolang wij ademhalen’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen  Lied 982: 1 en 2 met de kinderen ‘In de bloembol is de  krokus’

Schriftlezing   2 Koningen 2: 19 – 25   NBV21

Zingen  Psalm 130: 1 en 3  ‘Uit diepten van ellende’

Schriftlezing   2 Korintiërs 5: 11 – 17   NBV21

Acclamatie  Lied 339a  ‘U komt de lof toe’

Zingen  Lied  702  ‘Geschenk uit de hemel’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 831: 1, 3, 5 en 7 (met refrein)  ‘Gestuurd op wegen ongedacht’

Gebeden  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor ‘Team financiële hulpvraagToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  838: 1 en 4  ‘O grote God die liefde zijt’

Zending en zegen,  afgesloten met een gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 16 oktober 2022