Liturgie Eerste Paasdag

op zaterdag, 16 april 2022

Voorganger in de dienst op Eerste Paasdag 17 april is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Orgelspel

Intochtslied  630: 1 en 4 ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’

Groet en bemoediging

Over de Paaslach

Zingen  Lied 624  ‘Christus, onze Heer, verrees’

Openingsgebed

Zingen  Lied 654a canon  ‘Zing nu de Heer, stem allen in’

Bloemschikking

Zingen  Lied 625  ‘Groen ontluikt de aarde’

Gebed bij de opening van de Schrift

Project  ‘Een slinger van verhalen’ – vandaag: Droog je tranen

Zingen  Projectlied ‘Een slinger van verhalen’: Couplet 1, refrein en couplet 7

Schriftlezing  Johannes 20: 1 – 18  (NBV21)

Zingen  Lied 339g  ‘Woorden van leven’

 Verkondiging  ‘Zondagmorgen – Over het missen van God’

Muzikaal intermezzo

Zingen  Lied 608  ‘De steppe zal bloeien’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor voor  Kerk in actie, Noodhulp voor Libanon,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  634  ‘U zij de glorie’

Zending en zegen   met gezongen  ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie Eerste Paasdag