Liturgie 17 juli 2022

op vrijdag, 15 juli 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 24: 1, 2 en 3  ‘De aarde en haar volheid zijn’

Bemoediging en groet

Gezongen Kyriegebed  299j  ‘Om de mensen en de dieren’

Bezinningsmoment

Zingen  Lied 825: 1, 3 en 5  ‘De wereld is van Hem vervuld’

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing  Psalm 15  NBV21  &  Kolossenzen 1: 21 – 27  NBV21  (lector)

Zingen  Lied 161 (coupletten gelezen, refrein gezongen)  ‘Christus gaat voor alles uit’

Schriftlezing  Lucas 10: 38 – 42   NBV21  (voorganger)

Acclamatie

Zingen Lied 313: 1 en 5  ‘Een rijke schat van wijsheid’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 791  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor het ADI.  Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  910: 1, 2 en 4   ‘Soms groet een licht van vreugde’

Zending en zegen  (afgesloten met een gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 17 juli 2022