Liturgie 18 april 2021

op zaterdag, 17 april 2021

Voorganger in deze dienst is Ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 33: 1 en 2   ‘Kom nu met zang en roer de snaren’

Bemoediging en groet

Zingen  Psalm 33: 8  ‘Wij wachten stil op Gods ontferming’

Kyriegebed, afgesloten met Lied 305: 1   ‘Alle eer en alle glorie’

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment  met als thema: ‘Zwaarden worden gereedschap’.

Zingen Lied 783  ‘Voor mij is geluk de wind om mijn oren

1e Schriftlezing  Micha 4: 1 – 5  (NBV)

Zingen Lied 98b  ‘Alles op aarde, zing Gods eer!

2e Schriftlezing  Johannes 21: 15 – 24  (NBV)

Zingen  Lied 791: 1, 2 en 3  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 791: 4, 5 en  6  ‘Liefde waagt zichzelf te geven’

Gebeden   Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Toelichting bij de inzameling van de gaven

   1e Collecte: OK Diaconie        > voor de Stichting de Pauluskerk in Rotterdam

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van onze kerk

Slotlied  Lied 642: 1, 7 en 8  ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’

Zending en Zegen  

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 18 april 2021