Liturgie 18 september 2022

op vrijdag, 16 september 2022

Voorganger in deze dienst is  ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

***

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  Psalm 131   ‘O Heer, er is geen trots in mij’

Bemoediging en groet

Toelichting bij de expositie  ‘Gezichten van dementie’

Kyriegebed, als luister- en meezinglied

Terugblik

Glorialied 103e    ‘Bless the Lord’  (3x)

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen  Lied 854  met de kinderen  ‘God, soms is het donker’

Schriftlezing  Psalm 103   NBV21

Zingen  Lied 807: 1, 2, 4 en 6  ‘Een mens te zijn op aarde’

Schriftlezing  Filippenzen 2: 1 – 5   NBV21

Acclamatie  Lied 339a:  ‘U komt de lof toe’

Gedicht

Zingen  Lied 513: 1 en 4  ‘God heeft het eerste woord’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied  When memory fades  ‘Every time I try to leave’

Voorbeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > de eerste collecte is bestemd voor Najaarszending Kerk in ActieToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  919: 1, 2 en 4   ‘Gij die alle sterren houdt’

Zending en zegen, afgesloten met een gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 18 september 2022