Liturgie 19 februari 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Marco Visser uit Delfgauw aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 146c: 1 en 2  ‘Alles wat adem heeft love de Here ‘

Groet en Bemoediging

Kyriegebed na de woorden ‘zo bidden wij tot U’   het ´Kyrie Eleison´  (Tzb. nr.12)

Glorialied  Lied  275: 1, 2, 3 , 4 en 5   ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment met afsluitend het lied: ´Kom van je plek af´

Zingen  Lied  ‘Kom van je plek af’

1e Schriftlezing  Jozua 2: 1 – 7  NBV21

Zingen  Lied 912: 1 en 2   ‘Neem mijn leven, laat het, Heer,’

2e Schriftlezing  Marcus 1: 21 – 27   NBV21

Zingen  Lied 912: 3 en 4   ‘Neem mijn stem, opdat mijn lied’

3e Schriftlezing  Jacobus 2: 18 – 20, 25 – 26   NBV21

Zingen  Lied 912: 5 en 6   ‘Neem mijn wil en maak hem vrij’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 345: 1, 2 en 3   ´Gij hebt uw woord gegeven´

Gebeden

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Kerk in Actie voor de Palastijnse christenen,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  Lied 538: 1, 3 en 4   ‘Een mens te zijn op aarde’

Zending en zegen (met gezongen: ‘Amen’)

Orgelspel