Liturgie 19 maart 2023

op vrijdag, 17 maart 2023

Voorganger in deze dienst met de maaltijd van de Heer is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Orgelspel

Stilte

Zingen  Intochtslied 122: 1 en 2  ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Bemoediging en groet

Liturgische bloemschikking

Kyriegebed, gevolgd door gezongen ‘Kyrie eleison’  301 c  (canon 2x: vrouwen, mannen, cantorij)

Zingen  Lied 277:  ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt ‘  (3x: voorzang, cantorij, allen)

Gebed bij de opening van de Schrift

Ontsteken van de kaars van de Kinderkerk & doven van de vierde kaars

Gesprek met de kinderen: ‘Verander je mee?’

Projectlied   ‘We zijn op weg, kom sluit je aan’   twee coupletten op de melodie van Lied 536

Schriftlezing  Bewerking van Psalm 23  (gelezen door de voorganger)

Zingen  Lied 23a: 1 (c), 2 (a), 3 (c) en 4 (a)  ‘ D’Almachtige is mijn herder en geleide’  (melodie: Julius Röntgen)

Gedicht van Rutger Kopland  ‘Al die mooie beloften’  (gelezen door de voorganger)

Voorzang door de Cantorij:  ‘Hallelujah’  van Ph. E. Erlebach

Schriftlezing  Johannes 9: 1 – 13  &  26 – 39   NBV21  (lector)

Zingen  Lied 839: 1 (c), 2 (c), 3 (a) en 4 (a)  & refrein   ‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 388: 1 en 4  ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
3e Collecte:                                     > ZWO collecte voor Moldavië,  toelichting.

De collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Voorbeden

Maaltijd van de Heer

Tafelgebed 403d  Die wij kennen als een Vader – ‘Gij, louter licht’  
 
Onze Vader
 
Zingen  Lied 398  ‘Steek je hand uit’  als Vredegroet (3x: voorzang, allen, allen & Cantorij)

Vormen van een kring & delen van brood en wijn

Dankgebed

Zingen  Lied 1005  ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

Zending en zegen  (met gezongen: Amen)

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 19 maart 2023