Liturgie 2 januari 2022

op vrijdag, 31 december 2021

Zondag 2 januari 2022, voorganger in deze dienst is  ds. Carla Schooneberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 72: 1 en 2   ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’

Bemoediging en groet

Zingen bij wijze van Kyrie en gloria: Lied 299j  ‘Om de mensen en de dieren’

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor jong en oud

Zingen  Lied 520: 1, 5 en 6   ‘De wijzen, de wijzen’

1e Schriftlezing OT: Jesaja 11: 1 – 10   (NBV21)

Zingen  Lied 286: 1 en 3   ‘Waar de mensen dwalen in het donker’

2e Schriftlezing  NT: Johannes: Hoofdstuk 8 vers 12   (NBV21)

Zingen  Acclamatie 339a   ‘U komt de lof toe, U het gezang’

Gedicht

Zingen  Lied 653: 4   ‘U kennen, uit en tot U leven’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 1005: 1, 2 en 5   ‘Zoekend naar licht hier in het duister’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie        > is een ZWO-collecte voor Challenging Heights in Ghana,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  513   ‘God heeft het eerste woord’

Zending en zegen, afgesloten met het gezongen  ‘Amen’,  lied 431 b

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 2 januari 2022