Liturgie 2 mei 2021

op zaterdag, 01 mei 2021

Voorganger in deze dienst is Ds. P. Schelling uit Monster, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 98: 1  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

Groet en Bemoediging

Zingen, vervolg intochtslied  Psalm 98: 4

Kyriegebed

Glorialied  Lied 117d – 2x  vertaling:  ‘Alle volken, loof de Heer’

Gebed van de zondag  met zingende beantwoording: Lied 675 de eerste drie regels:

              ‘Geest van hierboven,  leer ons geloven, hopen,  liefhebben door uw kracht!’

Kindermoment  met: ‘Het verhaal van de druif’

Lied  Lied 621: 1, 2 en 3   uit: Gezangen voor de Liturgie:

              ‘Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier’

1e Schriftlezing  Hooglied 2: 15  (NBV)

2e Schriftlezing  Johannes 15: 1 – 8  (NBV)

Zingen  Lied 774: 1, 2 en 3  uit: Verzameld Liedboek, Huub Oosterhuis,

              ‘Uit vuur en ijzer, zuur en zout’

Verkondiging – met als motto: ‘Leven in verbinding’

Orgelspel

Zingen  Lied 518: 1 en 3  ‘Hoe helder staat de morgenster’

Gebeden   Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Toelichting bij de inzameling van de gaven:

   1e Collecte: OK Diaconie        > voor de het Plusproject van de ZWO-commissie:

                                                                  Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord Oeganda

   2e Collecte: OK Kerk                 > voor het werk van onze kerk.

Slotlied  Lied 708: 1 en 6  ‘Wilhelmus van Nassouwe’

Zending en zegen  

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 2 mei 2021