Liturgie 20 december – 4e Advent

op zaterdag, 19 december 2020

Voorganger in deze dienst is ds. Hans van Drongelen, Amstelveen, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Ivm de nieuwe maatregelen wordt er tijdens deze dienst niet gezongen. 

Inleidend orgelspel

Intochtslied NLB 19: 1, 5 (De hemel roemt de Heer)

Bemoediging en groet

Kyriegebed afgesloten met het gezongen Kyrie 270 a (Voorzanger: Kyrie, Voorzangers: Here God, ontferm u)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Adventsproject van de Kinderkerk ‘De Adventsbode’

Eerste Schriftlezing: 2 Samuël 7: 4 – 16 (NBV – Nieuwe Bijbel Vertaling)

LIED: NLB 451: 1,2,3. (Richt op uw macht)

Tweede Schritlezing: Lucas 1: 26 – 38 (NBV)

LIED: NLB 473: 1,2,3 (Er is een roos ontloken)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

LIED: NLB 825: 1, 8. (De wereld is van hem vervuld)

Gebed

Aankondiging inzameling van de gaven, kaarten- en bloemengroet

Collecte OK Diaconie

Collecte OK Kerk

Slotlied NLB 444: 1,2,3,4,5. (Nu daagt het in het oosten)

Uitleidend orgelspel

bettyLiturgie 20 december – 4e Advent