Liturgie 21 maart 2021

op zaterdag, 20 maart 2021

Voorganger in deze dienst is Ds. B. van Drongelen uit Amstelveen, aanvang 10:00 uur. 5e Lijdenszondag.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 43: 1 en 4     ‘O God, kom mijn geding beslechten’

Groet en bemoediging

De bloemschikking in woord en beeld

Kyriegebed, afgesloten met  ‘Kyrie eleison’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kaarsen ritueel: Ontsteken van de kaars van de Kinderkerk & Doven van het vijfde kaarsje

1e Schriftlezing  Jeremia 31: 31 – 34

Zingen Lied 103: 1 en 3   ‘Zegen, mijn ziel de grote naam des Heren’

2e Schriftlezing  Johannes 12: 20 – 33

Zingen Lied 625: 1, 2 en 3   ‘Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,’

Preek

Orgelspel

Zingen  Lied 552: 1, 2 en 3   ‘Dit is een dag van zingen !’

Gebeden – stil gebed – Onze vader

Toelichting bij de inzameling van de gaven

   1e Collecte: OK Diaconie        > 40-dagen ­project: Voedselbank Delft, Pijnacker en Nootdorp.

   2e Collecte: OK Kerk               > voor het werk van onze kerk

Slotlied  Lied 536: 1, 2 en 4   ‘Alles wat over ons geschreven is’

Zending en Zegen  afgesloten met Lied 431b   ‘Amen’

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 21 maart 2021