Liturgie 22 oktober 2023

Voorganger in deze is ds. Jan Eerbeek uit Den Haag aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  632: 1, 2 en 3  ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’

Groet en Bemoediging

Voorstellen

Gebed  zingen Lied 906: 1, 6 en 8  ‘God is tegenwoordig’ 

Tussentekst   door de voorganger

Glorialied  146a: 1 en 5   ‘Laat ons nu vrolijk zingen’

Moment met de kinderen

Zingen   ‘Kom van je plek af’

Schriftlezing  Johannes 5: 1 –  9a   NBV21

Zingen   Lied  939: 1 en 3  ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’

Verkondiging 

Orgelspel

Zingen  630: 1 en 3  ‘Sta op!  Een morgen ongedacht’

Voorbeden  Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor Kerk in Actie (Indonesië), toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  687: 1 en 3   ‘Wij leven van de wind’

Uitzending en zegen  afgesloten met  lied 431b   ‘Amen’

Orgelspel