Liturgie 23 juli 2023

op vrijdag, 21 juli 2023

Voorganger in deze dienst op is  Mw. L. Kromhout, pastoraal werker Rijswijk aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

Thema van de dienst: Een handreiking

 

Orgelspel

Silte

Intochtslied  657: 1 en 2   ‘Zolang wij ademhalen

Bemoediging en groet 

Kyriegebed   ‘Zo bidden wij tot U’

Lied  412: 1   ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer ‘

Gebed   zingen op de melodie van psalm 146, tekst: ds. R. Kleijer:

Het Lied:

1. Wees de grond onder mijn voeten
Wees het dak boven mijn hoofd
Wijs mij richting op de route
Naar de toekomst ons beloofd.
Wees de bron waaruit ik put
liefde, vrede en geluk

2. Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat.
Wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat.
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.

3. Wees de ziel van mijn gedachten,
Wees de drijfveer van mijn hand
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand
Inspireer ons dag aan dag
met Uw Geest en geef ons kracht.

4.  Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen : ‘ God ‘ .
en zaai twijfel in mijn geest
als ik U te zeker weet.

1e Schriftlezing  Deuteronomium 6:  4 – 5  en  20 – 25.

Zingen  Lied: 827  ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven!

2e Schriftlezing  Mattheüs : 9:  9 – 13

Zingen  Lied 320:  1   ‘Wie oren om te horen heeft

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 320:  3 en 4  ‘Bied uw naaste de helpende hand

Gebeden:  dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Stichting Jemina, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied 659:  1, 2 en 6   ‘Kondig het jubelend aan

Zending en Zegen

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 23 juli 2023