Liturgie 23 juni 2024

 

Pianospel

Stilte

Aanvangslied  27a:   ‘De Heer is mijn licht‘   (zanggroep en gemeente)

Welkom en groet

Gezongen drempelgebed   298   ‘Eeuwige, onze God’   (zanggroep en gemeente)

Woorden bij deze zondag

Gezongen Kyrie   300b  ‘God van ons leven, open ons hart’   (zanggroep en gemeente)

Glorialied  274:   ‘Wij komen hier ter ere van uw naam

Gebed

Schriftlezing   Psalm 107: 31 – 37   NBV21

Gedicht   ‘Door goede machten’   van Ditriech Bonhoeffer

Zingen   Psalm 107: 15  ‘Gods goedheid houdt ons staande

Schriftlezing   Handelingen 8:  1 – 25    NBV21

Zingen  Lied 351  ‘In U zijn wij begrepen

Verkondiging

Blokfluitspel   ‘Antonia Caldara, Grave, uit: Sonata da Chiesa,  door Hanneke de Jong met begeleiding van het orgel

Zingen  Ionalied   ‘Duurt de oorlog voort ‘ (zanggroep en gemeente)

Gebeden

Mededelingen, aankondigingen en toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          >bestemd voor Tearfund , toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van onze eigen wijkgemeente

Slotlied  220   ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’   (zanggroep vers 1 en 2 en zanggroep en gemeente vers 3 en 4)

Uitzending en Zegen,   gezongen:  ‘Amen’

Orgelspel   Koraalfantasie: Matthias Weckmann, Nun bitten wir den Heiligen Geist