Liturgie 23 oktober 2022

op zaterdag, 15 oktober 2022

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Met muzikale medewerking van gospelkoor ‘The New Life Singers’ o.l.v. Robert H. Vorwald,
organist is Hans Matser voor begeleiding zang gemeente.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Vanaf 9:50 uur,  zang door The New Life Singers:
I Go to the Rock  (Dottie Rambo/Arr. Mary McDonald)
Just a Closer Walk  (Anon.) + Close to Thee  (W: Fanny Crosby/M: Silas Vail/Arr. Fettke & Grassi)

***

Stilte

Aanvangslied  213: 1, 3 en 4     ‘Morgenglans der eeuwigheid

Groet en Bemoediging

Inleidende woorden bij de dienst

Gebed om Gods ontferming

The New Life Singers: God Will Make a Way  (Don Moen/Arr. Mark Hayes)

Woorden over hoop

Zingen Lied 860  ‘Gij die ons hebt geschapen’
 
The New Life Singers: Let Creation Sing!  (Dan R. Edwards)

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing  2 Koningen 4: 8 – 24  NBV21  (voorganger)

The New Life Singers: Evidence of Grace (Gwyn Williams/Arr. Mary McDonald)

Schriftlezing  2 Koningen 4: 25 – 37  NBV21  (lector)

Zingen  Lied 925  ‘Wek mijn zachtheid weer’

Schriftlezing:  Hebreeën 11: 1 – 3  NBV21  (voorganger)

Acclamatie

Verkondiging  Over het Godswonder

The New Life Singers: You Are Mine  (David Haas/Arr. Mark Hayes)

Zingen  Lied 647  ‘Voor mensen die naamloos’

Gebeden  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor Nederlands-Vlaams BijbelgenootschapToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied Lied 425  ‘Vervuld van uw zegen’

Zending en zegen

The New Life Singers: Hallelujah, By and By  (Traditionals/Arr. Stan Pethel)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 23 oktober 2022