Liturgie 24 april 2022

op vrijdag, 22 april 2022

Voorganger in deze dienst is  ds. M. Treuren,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

-x-x-x-

Stilte

Intochtslied  Psalm 81: 1, 2 en 3    ‘Jubel God ter eer,’

Groet en Bemoediging 

Toenaderingsgebed:

  • Kyrie: Lied  301k  ‘Kyrie eleison
  • Gloria: Lied 623; 1 en 2   ‘O hart, spring op vol vreugde’

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment, afgesloten met lied ‘ Kom van je plek af’

Projectlied: refrein en 6e couplet  ‘Een slinger van verhalen’

1e Schriftlezing  Hooglied 3: 1 – 4    (NBV21)

Zingen  Psalm 139: 1 en 2   ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

2e Schriftlezing  Johannes 20: 1 – 2  en  11 – 18   (NBG’51)

Zingen  Lied 626: 1, 3, 4, 5 en 8   ‘Ik zoek de heer, het graf is leeg

Preek

Orgelspel

Zingen Gezang 487 (uit het ‘rode liedboek’):  ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’

Gebeden

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor de Stichting de Hoop,  toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  624:    ‘Christus, onze Heer  verrees

Zending en Zegen , afgesloten met  ‘Amen’   (lied 431 b)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 24 april 2022