Liturgie 24 juli 2022

op vrijdag, 22 juli 2022

Voorganger in deze kerkdienst  is  ds. Carla Kühler uit Nootdorp,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

 

-x-x-x-

Orgelspel

Stilte

Intochtslied  287: 1 en 2  ‘Rond het licht dat leven doet’

Groet en bemoediging 

Gezongen Kyriegebed

Glorialied 185b:   ‘Een schoot van ontferming is onze God’

Gebed bij de opening van de Schrift

1e Schriftlezing  Johannes 8: 2 – 11

Zingen  Lied  324: 1 en 2  ‘Wat vrolijk over U geschreven staat

2e Schriftlezing  Psalm 91,  in een bewerking van Henk Pietersma

Acclamatie

Zingen  Lied 91a: 1  ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen

Preek

Orgelspel

Zingen  Lied 974: 1, 2 en 5  ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

Voorbeden, stil gebed en Onze vader

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor Tearfund.  Toelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

Slotlied  657: 1 en 4  ‘Zolang wij ademhalen’ 

Zending en zegen  (afgesloten met een gezongen: ‘Amen’  431b)

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 24 juli 2022