Liturgie 24 september 2023

op vrijdag, 22 september 2023

Voorganger in deze dienst met avondmaal is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

***

 

Orgelspel

Silte

Intochtslied  Psalm 122: 1   ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

Groet en Bemoediging

Zingen  Lied 854:   ‘God, soms is het donker’

Drempelgebed en Kyrie

Zingen  302a:  ‘God in den hoog’ alleen zij eer ‘   (1x, allen)

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met de kinderen

Zingen  Lied 178: 1, 13, 14, en 15  ‘Wie wil uit zijn hokje komen’

Schriftlezing  Jona 3: 10  –  4: 11   NBV21 (lector)

Zingen  Lied 155: 1, 2, 7, 8 en 9  ‘Zijt Gij mijn God’

Lezing  Gedicht

Zingen  Lied 352: 1, 2, 4 en 7   ‘Jezus, meester alle dingen’

Verkondiging

Orgelspel

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor  Micha Nederlandtoelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Gebeden

Zingen  Lied 385:  ‘De tafel van samen’

Tafelgebed  5  ‘Gezegend is uw Naam’

Slotlied  422:   ‘Laat de woorden die we hoorden’

Zending en Zegen  & 431c :  ‘Amen’ (3x)

Orgelspel

Kees de JongLiturgie 24 september 2023