Kerstliturgie 25 december

Voorganger in deze dienst op Kerstmorgen is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang ca 9:50 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Zingen  Gemeente vanaf ongeveer 9.50 uur

Lied 487  ‘Eer zij God in onze dagen’

Lied 477  ‘Komt allen tezamen’

Aanvangslied 489: 1 en 3   ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’

Bemoediging en groet

Bloemschikking bij kerstmis

Zingen Lied 478: 1 en 4   ‘Komt, verwondert u hier, mensen’

Kyriegebed, gezongen  ‘Kyrie’  (Taize, 11)

Glorialied  481: 1 en 3  ‘Hoor, de engelen zingen de eer’

Gebed bij de opening van de Schrift

Projectlied Ik zing van licht dat God ons geeft’  (2x)  melodie van Lied 469

Kerstkaars en gedicht & Project ‘Levenslicht’ Kinderkerk & Bekendmaking film Jongerenkerk

Schriftlezing:  Ezechiël 37: 15 – 17, 23b – 24 en 26 – 27   NBV21 (door voorganger)

Zingen Lied 496: 1 en 3  ‘Een ster ging op uit Israël’

Schriftlezing Matteüs 1: 18 – 25   NBV21 (door lector)

Gedicht  door lector

Zingen Lied 466: 4 en 7  ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 483: ‘Stille nacht, heilige nacht’

Gebeden

Zingen Lied 475: 1 en 3  ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’ 

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :
1e Collecte: OK Diaconie          > De eerste collecte is voor Kinderen in de knel 2022 van Kerk in Actie, toelichting.
2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.
Beide collectes zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Zingen Lied 482: 1 en 3  ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’

Uitzending en zegen

Film Jongerenkerk

Zingen  ‘Ere zij God’  (met trompet door Karel Prins)