Liturgie Kerstmorgen 25 december

op woensdag, 23 december 2020

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10.00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Ivm de nieuwe maatregelen wordt er tijdens deze dienst niet gezongen. 

Voorafgaand aan de dienst wordt voorgezongen:
– Lied 476 en Lied 481

Aanvangslied 489: 1 Komt ons in diepe nacht ter ore

Groet en bemoediging

Ontsteken van het Licht

Kyriegebed, beantwoord met een muzikaal Kyrie van Fabrizio Perone

Lied 492:3 (gesproken) Verschenen is de mildheid

Glorialied 468: 1, 3 Prijs de Heer die herders prijzen

Gebed bij de opening van de Schrift

Kerstverhaal voor de kinderen

Voorzang Lied 505 In de nacht gekomen

Schriftlezingen – Jesaja 52: 7-10 (NBV) door lector

Voorzang Lied 98d (refrein II) Licht straalt heden over ons

– Johannes 1, 1-14 (NBV) door gemeentelid (opname) Acclamatie

Voorzang: Once in David’s Royal City: 1, 2

Verkondiging

Voorzang Lied 506: 1, 2, 4 Wij trekken in een lange stoet

Gebeden

Aankondiging inzameling van de gaven

Collecte OK Diaconie

Collecte OK Kerk

Slotlied 484 Go tell it on the mountain

Zending en Zegen

Ere zij God

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie Kerstmorgen 25 december