Liturgie 25 september 2022

op vrijdag, 23 september 2022

Voorganger in deze dienst met Avondmaalsviering is ds. Carla Schoonenberg-Lems,  aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

***

Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  Psalm 138: 1 en 4    ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel

Bemoediging en groet

Bij de Verbeelding en de Vredesweek: ‘Verbeelding van Vrede’

Zingen Lied 221  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Kyriegebed, afgesloten door het zingen van ‘Kyrie Eleison’  301 c

Glorialied 302: 1 en 4   ‘God in den hoog’ alleen zij eer’

Gebed bij de opening van de Schrift

Gesprek met de kinderen

Zingen  Lied 1013  met de kinderen  ‘Als alle mensen vogels dromen’

Schriftlezingen  Psalm 138  &  Lucas 6: 27 – 31   NBV21

Acclamatie  Lied 339a:  ‘U komt de lof toe’

Gedicht

Zingen  Lied 462: 1, 2, 3 en 5  ‘Zal er ooit een dag van vrede

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 385  ‘De tafel van samen’

Aankondiging en  toelichting van de collecten:

   1e Collecte: OK Diaconie           > de eerste collecte is bestemd voor DORCASToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                    > voor het werk van de plaatselijke kerk.

   3e Collecte: Avondsmaal coll. >Kindslavernij in de visserij op Lake Volta, Ghana. Toelichting.

Voorbeden

Viering van de Maaltijd van de Heer, Liedboek: 403e   ‘Breng dank aan God, want Hij is goed’

Slotlied  388: 1, 4 en 5  ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

Zending en zegen, afgesloten met een gezongen: ‘Amen’

Orgelspel

 

Kees de JongLiturgie 25 september 2022