Liturgie 27 augustus 2023

Voorganger in deze ‘overstap’ dienst  is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Aanvangslied  276: 1 en  2  ‘Zomaar een dak’

Groet en Bemoediging

Zingen  299j: 1 en 3  als Kyrie en Gloria  ‘Om de mensen en de dieren’  &  ‘Eer zij de God van de hemel’

Luisterlied door de muziekgroep

Gebed bij de opening van de Schrift

Zingen  Lied 288  ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

Schriftlezing  en uitbeelding van Jesaja 51: 1 – 6    NBV21

Zingen  Lied 303  ‘Zonne en maan, water en wind’

Schriftlezing  1 Korintiërs 9:  24 – 27

Muziekgroep   ‘The Wave’

Verkondiging

Muziekgroep   een luisterlied

Zingen   ‘Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan’

Overstapmoment

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de voor de ZWO Moldavië, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  416  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Uitzending en zegen 

Lied  door de muziekgroep

Orgelspel