Liturgie 27 december

op zaterdag, 26 december 2020

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10.00 uur – alternatieve viering: einde van het jaar
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

Ivm de nieuwe maatregelen wordt er tijdens deze dienst niet gezongen. 

Orgelspel

Stilte

Aanvangs- en luisterlied – Licht dat ons aanstoot in de morgen:

Welkom en opening

Inleiding

Kyriegebed

Luisterlied: Nobody knows the trouble I’ve seen

Verhaal voor de kinderen: De groene bronzen klok

Luisterlied Als een breekbare adem

Eerste Schriftlezing Wijsheid van Jezus Sirach 18, 1-14

Orgelspel

Tweede Schriftlezing Marcus 4, 21-25 door Annie

Acclamatie

Luisterlied Lied 921Taizé: Christe, lux mundi melodie uit het Liedboek 921

Overweging

Orgelspel

Voorbede

Aankondiging inzameling van de gaven

Collecte OK Diaconie

Collecte OK Kerk

Gedicht

Slotlied: Longing for Light

Zending en zegen

Orgelspel

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie 27 december