Liturgie 27 november 2022

Voorganger in deze 1e Advent dienst  is ds. Carla Schoonenberg-Lems, aanvang 10:00 uur.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  Psalm 25c: 1 en 10  ‘Heer, ik hef mijn hart en handen

Bemoediging en drempelgebed

Bloemschikking bij de eerste zondag van Advent

Kyriegebed, gezongen Kyrie (Taizé, 12)

‘Een spoor van vrouwen’

Gebed bij de opening van de Schrift

Projectlied  ‘Levenslicht’  op de melodie van Lied 469

Thema ‘Kom erbij’

Schriftlezing:  2 Samuel 11: 14 – 27   NBV21

Zingen Lied 452: 1  ‘Als tussen licht en donker’

Schriftlezing:  Matteüs 21: 1 – 9   NBV21

Acclamatie

Zingen Lied 452: 3  ‘O hemellichaam, Jezus

Verkondiging

Orgelspel

Maaltijd van de Heer: Tafelgebed 1  Een leven van liefde en lofzang

Gebeden  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Aankondiging en  toelichting bij de collecten :

   1e Collecte: OK Diaconie          > is bestemd voor de A RochaToelichting.

   2e Collecte: OK Kerk                   > voor het werk van de plaatselijke kerk.

   3e Avondmaal collecte:            > derde collecte is een ZWO collecte voor Kinderen in de knel

Zingen  Lied 444: 1, 2 en 5  ‘Nu daagt het in het oosten’

Zending en zegen,  met gezongen: ‘Amen’


Aankondiging Oliebollenactie  &  Presentatie  App Ontmoetingskerk

Orgelspel