Liturgie 28 maart 2021

op zaterdag, 27 maart 2021

Voorganger in deze dienst is Ds. Carla Schoonenberg, aanvang 10:00 uur.  Palmzondag.

Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.

I.v.m. de Corona maatregelen mag er tijdens deze dienst met maximaal 4 zangers gezongen worden. 

 

Orgelspel

Stilte

Introïtus  Psalm 118: 1 en 5   ‘Laat ieder’s Heren goedheid prijzen’

Bemoediging en groet

Kyriegebed, afgesloten met  ‘Kyrie eleison’  (Taizé 12)

De bloemschikking in woord en beeld

Gebed bij de opening van de Schrift

Kaarsen ritueel: Ontsteken van de kaars van de Kinderkerk & Doven van het zesde kaarsje

1e Schriftlezing  Psalm 118: 1 – 2, 19 – 29  (NBV)

Zingen  Psalm 24: 2 en 4  ‘De aarde en haar volheid zijn …’

2e Schriftlezing  Marcus 11: 1 – 11  (NBV)

Zingen  Lied 552: 1, 2 en 3   ‘Dit is een dag van zingen !’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 538: 1 en 3  ‘Een mens te zijn op aarde’

Toelichting bij de inzameling van de gaven

   1e Collecte: OK Diaconie        > 40-dagen ­project: Voedselbank Delft, Pijnacker en Nootdorp.

   2e Collecte: OK Kerk                > voor het werk van onze kerk

Gebeden   Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze vader

Intocht  Kinderen met de Palmpaasstokken

Slotlied  Lied 555:  ‘Dans en zing: hosanna voor de koning’

Zending en Zegen  afgesloten met zingend  ‘Amen’

Orgelspel

 

 

 

Kees de JongLiturgie 28 maart 2021